Làm thế nào bạn có muốn kiến trúc? 405

Làm thế nào bạn có muốn kiến trúc? 
Via arthitectural
chúng tôi tìm thấy này sơ đồ Venn trên arthitectural. Minh hoạ này ban đầu được tạo ra bởi Colin Harman liên quan đến thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, đó là không có nghi ngờ logic này có thể áp dụng cho kiến trúc, hoặc bất kỳ nghề nghiệp nào khác của thiết kế. 
Via arthitectural.com, Web Urbanist
trang-trí-với-màu-trắng-31
Làm thế nào bạn có muốn kiến trúc?

Comments