Kiến trúc lấy cảm hứng từ mối quan hệ ArchDaily 547

Kiến trúc lấy cảm hứng từ mối quan hệ
© William Mullins
chúng tôi gần đây đã xem qua một dự án Kickstarter đứng đầu bởi kiến trúc sư Chattanooga William Mullins cho kiến trúc lấy cảm hứng từ mối quan hệ. Thích hợp gọi là Architectie, chạy ban đầu của thiết kế tính năng abstracted thiết kế dựa trên bốn cổ điển của kiến trúc; Notre Dame du Haut bởi Le Corbusier, thư viện ảnh nghệ thuật trường đại học Yale của Louis Kahn, Tomba Brion bởi Carlo Scarpa và nhà nghiên cứu trường hợp #8 bởi Charles và Ray Eames. Sản xuất tại Hoa Kỳ, các mối quan hệ đang lần đầu tiên trong loạt phim Mullins', ông hy vọng sẽ mở rộng để bao gồm các dòng của mối quan hệ hợp tác với abstracted thiết kế khác của các biểu tượng kiến trúc hiện đại. Để xem chi tiết của các mối quan hệ hãy truy cập trang web Kickstarter của mình ở đây. 
metropolitan-nhà-tháng-11-năm-2009-161
Kiến trúc lấy cảm hứng từ mối quan hệ   ArchDaily

Comments