Khám phá Chicago " s kiến trúc tốt nhất ArchDaily 719

Nguồn liên kết
khám phá Chicago "s tốt nhất kiến trúc
© http://www.openhousechicago.org/
bao giờ muốn để có được một đằng sau hậu trường nhìn vào một số thú vị nhất các tòa nhà ở Chicago? Nếu bạn là một người đam mê kiến trúc, học sinh, hoặc chỉ tò mò về những gì tất cả các hype về, cuối tuần này là cơ hội của bạn để trải nghiệm tốt nhất Chicago đã cung cấp. Từ ngày 15-16 tháng 7 năm 2011, là nền tảng kiến trúc Chicago sẽ lưu trữ openhousechicago 2011 – là miễn phí và mở cửa cho công chúng. Các chủ đề chính cho OHC là phát triển bền vững và cộng đồng, với trọng tâm là làm thế nào các tòa nhà có thể đạt được hiệu quả năng lượng, và cách thiết kế mang đến cho người dân và đặt lại với nhau một cách toàn diện. 
Click vào đây cho một bản đồ hoàn chỉnh của tất cả các tòa nhà có sẵn để khám phá. 
tài liệu tham khảo: www.openhousechicago.org
sofa đẹp
Khám phá Chicago

Comments