Infographic: Oscar Niemeyer " s thời gian ArchDaily 788

Infographic: Oscar Niemeyer "s timeline
© ArchDaily bởi Megan Jett" bấm vào để phóng to. 
ArchDaily Megan Jett đã làm này tuyệt vời infographic nối lại những điểm nổi bật của sự nghiệp của Oscar Niemeyer, người bật 104 tuổi vào ngày hôm nay. 
chúng tôi tiếp tục kỷ niệm ngày đặc biệt này, với sự ra mắt của ArchDaily Brazil! 
bạn có thể tải nó trong PDF, do đó, bạn có thể in nó và treo nó trong bức tường của bạn. 
nữ-hoàng-là-thuê-một-hãng-sản-xuất-rèm-để-cung-cấp
Infographic: Oscar Niemeyer

Comments