Hội thảo Eric Owen Moss III 90

Eric Owen Moss thảo III
Courtesy of Ajman trường đại học khoa học và công nghệ
là một phần của như là một phần của loạt hội thảo kiến trúc do kiến trúc sư và nhà thiết kế của loạt Ajman trường đại học khoa học & amp; Công nghệ, Eric Owen Moss sẽ trình bày một hội thảo có tiêu đề, 'Ai nói kiến trúc là gì?' từ ngày 14-17. 
6-tiêu-chí-lựa-chọn-sofa-phòng-khách-đẹp
Hội thảo Eric Owen Moss III

Comments