Hiện đại hoặc bị kết án dư tợn ArchDaily 517

Modernist hoặc kết án dư tợn
Modernist hoặc kết án dư tợn? 
1. Phòng của mình là rảnh rỗi, sạch sẽ, và ánh sáng tốt. 2. khu vực ăn uống là rộng rãi và màu trắng, với một tinh tế, gần như không thể trông thấy thấp drone ồn ào. 3. ăn một mình, mặc dù ông thường được bao quanh bởi những người khác. 4. ông đã dành thời gian trong sự cô lập. 5. hàng ngày, ông shuffles aimlessly trong sân kín, cố gắng để tránh tiếp xúc mắt, cho đến khi nó là thời gian để quay trở lại bên trong. 
{cà phê với một kiến trúc sư}
Tất cả hình ảnh từ Averain's photostream trên Flickr và đã được sử dụng theo giấy phép creative commons. 
giường ngủ
Hiện đại hoặc bị kết án dư tợn   ArchDaily

Comments