Girasole, bởi konyk ArchDaily 82

Bạn bè của chúng tôi qua tại konyk (Brooklyn dựa trên thực hành) chia sẻ với chúng tôi nhập cảnh cho cư trú Andes mầm xã hội cạnh tranh studio, một dự án mang tên Girasole. 
thu thập tất cả năng lượng của mình từ mặt trời, GIRASOLE là một phòng thu phòng đơn là tự trị, di động và linh hoạt. Độc lập cho phép nó hoạt động hoàn toàn ra khỏi lưới điện tiện ích địa phương. Bằng thao tác với diện tích bề mặt cho tiếp xúc tối đa năng lượng mặt trời và sử dụng pin mỏng nhúng trong khung gầm của nó, GIRASOLE chuyển đổi mặt trời vào AC hiện tại để nhiệt và electrify studio. Như Thomas Alva Edison năm 1893 đen Maria, GIRASOLE được hình thành bởi các chức năng của ánh sáng mặt trời, và sau đó trên toàn cảnh quan. 
thêm hình ảnh sau khi phá vỡ. 
thiết-kế-francois-joseph-graf-căn-hộ-còn-lại
Girasole, bởi konyk   ArchDaily

Comments