Giải thưởng quốc tế chai VELUX 2012 ArchDaily 579

Quốc tế chai VELUX Award 2012
phép của chai VELUX
The International chai VELUX Award 2012 dành cho sinh viên kiến trúc muốn khuyến khích và thách thức sinh viên kiến trúc để khám phá các chủ đề của ánh sáng ban ngày trong ý nghĩa rộng nhất của nó- và tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc hơn về này cụ thể và phù hợp từng nguồn năng lượng và ánh sáng. "Ánh sáng của ngày mai" là chủ đề chung của chai VELUX giải quốc tế. Các giải thưởng nhằm thách thức tương lai của ánh sáng trong môi trường được xây dựng với một cách tiếp cận mở-minded và thử nghiệm. Vì vậy, các giải thưởng nhằm mục đích mở rộng ranh giới của ánh sáng ban ngày trong kiến trúc, thẩm Mỹ, chức năng, tính bền vững và sự tương tác giữa các tòa nhà và môi trường. Để biết thêm chi tiết, truy cập vào trang web chính thức của cuộc thi ở đây. 
ghế-sofa-vs-định-nghĩa-ghế-dài-và-ghế-sofa-định
Giải thưởng quốc tế chai VELUX 2012   ArchDaily

Comments