Chuyến bay LaN 2011 châu Âu ArchDaily 247

Lịch sự của LaN (Live kiến trúc mạng)
này trên đường đi gặp, ba thành phố du lịch hội thảo về kỹ thuật số chế tạo, thu hút một nhóm đa dạng của người tham gia thiết kế từ xa cho một lịch trình đầy đủ các giao lưu với học viên hàng đầu, thực tiễn, chế tạo phòng thí nghiệm... tất cả trong khi tiếp xúc với cơ sở hạ tầng vận chuyển quá cảnh châu Âu: đào tạo máy bay & amp; thậm chí một vài con đường núi. 
LaN bay châu Âu đánh dấu của LaN thứ năm sáng kiến trên-the-fly và đầu tiên của họ ở châu Âu. LaN là tìm cách để thu hút một nhóm đa dạng về mặt địa lý của học sinh & amp; Các chuyên gia với nền thiết kế khác nhau. LaN bay 2011 châu Âu đồng do LaN Monika Wittig & amp; Co de, nó Andrea Graziano. Các thành phố trên các tour du lịch bao gồm Innsbruck, Stuttgart và Barcelona. Để biết thêm chi tiết về sự kiện này, truy cập trang web của họ ở đây. 
mẫu-sofa-đẹp-dành-cho-chung-cư-mini
Chuyến bay LaN 2011 châu Âu   ArchDaily

Comments