Các làn sóng thứ hai của hội nghị chủ nghĩa hiện đại 361


thứ hai làn sóng của chủ nghĩa hiện đại hội nghị
biếu không của MoMA & amp; Tổ chức cảnh quan văn hóa
tổ chức bởi các tổ chức cảnh quan văn hóa và đồng tài trợ bởi the Museum of Modern Art (MoMA) ở New York, tất cả được mời tại tham dự hội nghị thứ hai làn sóng chủ nghĩa hiện đại ngày thứ sáu, 18 tháng 11 tại bảo tàng Nghệ thuật hiện đại. Hội nghị sẽ xem xét chủ nghĩa hiện đại tại khu dân cư, khu đô thị và vùng đô thị quy mô, từ Richard Neutra Kun 2 ở LA tới dòng cao. Những người tham gia bao gồm James Corner, Charles Renfro, Kathryn Gustafson, Michael Van Valkenburgh và nhiều người khác. Thêm thông tin về các sự kiện và làm thế nào để đăng ký, xin vui lòng truy cập vào đây. 
ghế-sofa-vs-định-nghĩa-ghế-dài-và-ghế-sofa-định
Các làn sóng thứ hai của hội nghị chủ nghĩa hiện đại

Comments