Các cuộc gọi mở cho những đóng góp phát hành mới MONU 653

@ De Laurentiis giải trí nhóm
MONU tạp chí trên urbanism liên tục tìm kiếm cho những đóng góp thú vị. Lời kêu gọi mở hiện tại đệ trình cho MONU "Phòng Không-Urbansim" và đóng cửa vào cuối tháng 12 năm 2011. 
này vấn đề mới của tạp chí MONU sẽ
millennials-có-một-màu-sắc-ưa-thích-và-nó-không
Các cuộc gọi mở cho những đóng góp phát hành mới MONU

Comments