Bưu thiếp từ các kiến trúc sư ArchDaily 502

Bưu thiếp từ kiến trúc sư

tôi chỉ trở lại từ một tour du lịch cơn lốc của một số nơi kiến trúc quan trọng. Thời gian này, tôi nhớ để gửi một số bưu thiếp. Tôi nghĩ rằng tôi có thể quét một vài và chia sẻ. Hãy thưởng thức. 
Thêm bưu thiếp từ cà phê với một kiến trúc sư sau khi phá vỡ

đó là thực sự khó khăn để trở lại văn phòng sáng nay...
Jody {cà phê với một kiến trúc sư}

Tất cả hình ảnh từ Flickr và đã được sử dụng theo giấy phép creative commons. 
hình ảnh của Stonehenge-đây
hình ảnh của Venice-đây
hình ảnh của đại kim tự tháp-đây
hình ảnh của bảo tàng Louvre-đây
hình ảnh của các Leaning Tower of Pisa – đây

sofa phòng khách
Bưu thiếp từ các kiến trúc sư   ArchDaily

Comments