Bất tiện Space Maziar Behrooz 277

Bất tiện Space / Maziar Behrooz
đặc biệt cảm ơn đến Maziar Behrooz đã chia sẻ bài giảng này với chúng tôi! Quay trong một sự kiện PechaKucha tại bảo tàng nghệ thuật Parrish, chúng tôi rất thích một tốt cười khi xem và hy vọng bạn làm, quá. Lựa chọn của Behrooz làm cho chúng tôi tự hỏi, "bất tiện" mảnh yêu thích của kiến trúc là gì? Hãy chắc chắn để chia sẻ suy nghĩ của bạn dưới đây. 
trang-chủ-trang-trí-ý-tưởng-phong-cách-nhỏ-sống
Bất tiện Space   Maziar Behrooz

Comments