ArchDaily + CEBRA Giveaway, thông báo người chiến thắng 831

ArchDaily + CEBRA Giveaway, thông báo của chúng tôi Cebra người đoạt giải
cuốn sách giveaway cuộc thi là hơn! Xin cảm ơn tất cả các tham gia, và thanh danh cho tất cả người hâm mộ Cebra và kiến trúc conoisseurs trong số các bạn! Chúng tôi đã nhận một số mục thực sự thú vị-vì vậy hãy sẵn sàng cho nhiều sự kiện như thế này, đến sớm. Người chiến thắng may mắn hai là Mike Delvalle và John Putre. Xin chúc mừng, bạn chỉ có một mới một cái gì đó cho các thư viện! 
và tất cả mọi người khác, cảm ơn rất nhiều cho sự nhiệt tình của bạn. Và chơ-thời gian tiếp theo có thể phá vỡ của bạn may mắn! 
bạn có thể kiểm tra trang thi (bây giờ đóng) ở đây- hoặc theo thể loại quà tặng của chúng tôi. 
phòng-tranh-mẹo-và-kỹ-thuật-207
ArchDaily + CEBRA Giveaway, thông báo người chiến thắng

Comments