Apple tiết lộ vừa được tân trang lại 5th Avenue Store 801

Apple tiết lộ vừa được cải tạo lại cửa hàng 5th Avenue
phép của vnexpress
các tấm màn che màu trắng đã được gỡ bỏ, để lộ những đổi mới 6.6 triệu USD cho các cửa hàng bán lẻ Fifth Avenue. Apple bắt đầu đổi mới trở lại trong ngày với các kế hoạch để cải thiện hệ thống thoát nước và pavers, loại bỏ các bollards trên plaza, và cập nhật các khối lập phương. 
Phiên bản đơn giản sử dụng 15 tấm kính chứ không phải là bản gốc 90, tạo ra một xuất hiện "liên tục". Mỗi mặt của khối lập phương gồm ba người, 10' rộng x 32' cao tấm. Các dấu hiệu nhìn thấy được của phần cứng đã biến mất như các kết nối được nhúng trong các tấm kính mình. 
lên-trên-mái-nhà-163
Apple tiết lộ vừa được tân trang lại 5th Avenue Store

Comments