361° thiết kế hội nghị ArchDaily 189

Courtesy of IA & amp; B
diễn ra ngày 17-19, 361° hội nghị thiết kế, chúng tôi là đối tác truyền thông cho, sẽ tập trung vào một loạt mục tiêu để nắm bắt thực tiễn với "một-mức độ của sự khác biệt". Mục tiêu của nó là tạo ra một giới thiệu đa hướng của các ý tưởng và sự đổi mới và đã có một tác động đáng kể trên các môi trường sống xung quanh chúng ta. Sự kiện này sẽ bao gồm bốn bài nhạc: Hệ thống & amp; Công nghệ, các đối tượng & amp; Những kinh nghiệm, thực hành Paracentric và đổi mới @ cơ sở. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức của họ ở đây. 
ghế-sofa-văng-đôi-phù-hợp-cho-không-gian-đối
361° thiết kế hội nghị   ArchDaily

Comments