Video: Le Corbusier " s Villa Savoye 262

Video: Le Corbusier "s Villa Savoye
Onnis Luque, một nhiếp ảnh gia kiến trúc ở thành phố Mexico, chia sẻ với chúng tôi một trong những sản phẩm của mình trên video, Le Corbusier cổ điển biệt thự Savoye. Hoàn thành vào năm 1929, Villa Savoye là một hiện đại về một nhà nước Pháp mà kỷ niệm và phản ứng với tuổi máy tính mới. Ngôi nhà đơn handedly chuyển Le Corbusier sự nghiệp cũng như các nguyên tắc của phong cách quốc tế; trở thành một tiền lệ kiến trúc quan trọng nhất trong lịch sử. Dự án này nằm ở Poissy, một thị trấn nhỏ bên ngoài của Paris, đánh dấu một trong những đóng góp quan trọng nhất với kiến trúc hiện đại trong thế kỷ 20. 
một-ngôi-nhà-núi-sang-trọng-ở-idaho-8212-ý
Video: Le Corbusier

Comments