Tour du lịch AIA Phoenix Metro Home 79

Nguồn liên kết
AIA Phoenix Metro Home Tour
Cedar Street cư trú bởi colab studio © Bill Timmerman
nếu bạn đang trong khu vực Phoenix cuối tuần này hãy chắc chắn để có trong AIA Phoenix Metro Home Tour vào ngày mai từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Các tour du lịch sẽ tính năng thiết kế 7 trong khu vực Phoenix khác nhau về quy mô và phạm vi từ đương thời với phong cách truyền thống, do đó, omething cho tất cả mọi người. Bao gồm trong tour du lịch của năm nay là colab studio Cedar Street nơi cư trú mà đã được giới thiệu ở đây trên ArchDaily. Sau khi các tour du lịch nhà, bạn có thể truyền cảm hứng để có một cái nhìn tại một số các kiến trúc tuyệt vời khác trong thành phố. Kiểm tra của chúng tôi kiến trúc thành phố Phoenix hướng dẫn cho các ý tưởng. 
vé có thể được mua trực tuyến trước thời hạn hoặc bất cứ lúc nào về nhà trong ngày của các tour du lịch. Một phần của mỗi vé bán được sẽ được trao cho tài nguyên Trung tâm (SAARC) và Tây Nam tự kỷ nghiên cứu. 
giống-như-cha-như-con-trai-336
Tour du lịch AIA Phoenix Metro Home

Comments