Zagreb Badel Site tái phát triển cạnh tranh 709

Zagreb Badel trang web tái phát triển cạnh tranh
Courtesy of Zagreb hội kiến trúc sư
The Zagreb xã hội của Architects(DAZ), hoạt động như tổ chức và quản lý thay mặt cho thành phố Zagreb đang tung ra một mở, trực tuyến, một giai đoạn, vô danh , ý tưởng đối thủ cạnh tranh nhất khu đô thị kiến trúc thiết kế khái niệm cho tái phát triển Zagreb Badel trang web. Thông tin tìm thấy trên trang web chính thức của cuộc thi. Thời hạn nộp hồ sơ thi mục là ngày thứ năm, ngày 5 tháng 4 năm 2012 tại 12,00 CET. đối thủ cạnh tranh có thể yêu cầu cho đến ngày thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2012. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của họ ở đây. Hình ảnh của các trang web có thể xem sau khi ăn. 
lợi-ích-sức-khỏe-của-cây-trong-nhà-462
Zagreb Badel Site tái phát triển cạnh tranh

Comments