Video: Redbull trụ sở mới Sid Lee kiến trúc 961

Video: Redbull trụ sở mới / Sid Lee kiến trúc
ở trên là một đoạn video của Redbull trụ sở mới ở Amsterdam được thiết kế theo kiến trúc Lee Sid. Mục tiêu chính của họ là để kết hợp đơn giản gần như tàn bạo của một khu công nghiệp được xây dựng làm việc với Red Bull bí ẩn lời mời để thực hiện. Trong kiến trúc, họ cung cấp, không có gì rõ ràng đặt; Tất cả là một vấn đề của nhận thức. 
thiết-kế-nội-thất-millennial-thu-chết-501
Video: Redbull trụ sở mới   Sid Lee kiến trúc

Comments