Video: Pavilion Dans Les Arbres 211


Video: Pavilion Dans Les Arbres
"Pavilion Dans Les Arbres" là một tường thuật kiến trúc bởi Evan Mather Trung tâm vừa mới hoàn thành Silverwood Lake bang giải trí khu vực du khách ở núi California của San Bernardino thiết kế bởi Los Angeles dựa trên kiến trúc công ty Touraine Richmond kiến trúc sư. Được bao quanh bởi các gốc cây Sycamore, việc xây dựng 3.000 foot vuông bổ sung cho các cải tiến khác trong công viên. Với tối thiểu tác động đến cảnh quan hiện có, mục đích của thiết kế xây dựng tự duy trì là hoạt động độc lập ra khỏi lưới điện. 
hô-biến-không-gian-phòng-ngủ-nhỏ-trở-nên-rộng-lớn
Video: Pavilion Dans Les Arbres

Comments