Video: Kiến trúc và kinh doanh ArchDaily 637

Nguồn liên kết
Video: kiến trúc và kinh doanh
Jenn Kennedy, tác giả của sự thành công của cộng tác viên thiết kế và quảng cáo, chia sẻ với chúng tôi video này thú vị trong đó cô hỏi một nhóm có ảnh hưởng của kiến trúc sư về hướng kinh doanh của họ. Những lời chứng thực bởi Dan Meis, nghệ thuật Gensler, Lauren Rottet và Steven Ehrlich cho chúng ta những hiểu biết có giá trị về chạy một công ty thành công. 
kết-hợp-màu-sắc-màu-cam-và-màu-hồng-76
Video: Kiến trúc và kinh doanh   ArchDaily

Comments