Video: Bjarke Ingels, lớn ArchDaily 292

Video: Bjarke Ingels, BIG
kiến trúc sư người Đan Mạch Bjarke Ingels của Copenhagen dựa trên nhóm lớn nói với Crane.tv rằng có nhiều hơn. Triết lý thiết kế của mình, ông vạch ra trong cuốn sách đồ họa mới nhất, có nhiều, nói rằng hợp đầu vào từ tất cả các yếu tố xã hội, ưu tú và phổ biến, cho phép phi thường để tỏa sáng qua trong mỗi ngày. 
benjamin-moore-main-street-vấn-đề-80
Video: Bjarke Ingels, lớn   ArchDaily

Comments