Top 10 Mỹ Downtowns ArchDaily 365

Top 10 Mỹ Downtowns
giấy phép Courtesy of Flickr CC / navets. Được sử dụng theo Creative Commons
Livability.com mới phát hành một trình biên dịch downtowns 10 tốt nhất tại Hoa Kỳ. Dựa trên một phiếu tự đánh giá, phân tích các vui chơi giải trí, quy hoạch, kiến trúc và gian xanh, họ đã đưa ra một danh sách không điển hình của các thành phố thường được tìm thấy ở trên cùng của danh sách tương tự. Mỗi người trong số các thành phố trong danh sách này có một aura riêng biệt và độc đáo. Bắt đầu với Franklin, Tennessee, và đứng đầu ra với Indianapolis, Indiana quán, các mô tả của mỗi thành phố chắc chắn sẽ cung cấp phong phú sâu sắc về các đặc tính không thể bắt chước bảo danh sách của họ trong vòng 10 downtowns hàng đầu. Hãy chắc chắn để kiểm tra các dự án từ các thành phố trong danh sách dưới đây:
Indianapolis, Indiana
Winston-Salem, North Carolina
Burlington, Vermont

Savannah, Georgia
Louisville, San Antonio, Texas Kentucky
Fort Worth, Texas
Chattanooga, Tennessee
Eugene, Oregon
Franklin, Tennessee
lên-trên-mái-nhà-163
Top 10 Mỹ Downtowns   ArchDaily

Comments