Thiết kế phòng khách mới cho Singapore Airlines 748

Thiết kế mới chờ cho Singapore Airlines
Singapore Airlines mời công ty quan tâm đến các khu vực tư nhân và/hoặc thực thể tham gia vào việc tập thể dục trước khi vòng loại để chứng minh khả năng của họ để phát triển đề xuất một New Khái niệm thiết kế cho Kris bạc chờ. 
một yêu cầu chính thức cho các đề xuất sẽ được phát hành sau đó cho các nhà thầu trước khi đủ điều kiện để tham gia vào một thiết kế cạnh tranh đấu thầu tập thể dục. Như bạc Kris Lounges trải qua các kế hoạch nâng cấp công trình, Singapore Airlines mong muốn áp dụng một khái niệm thiết kế mới để đảm bảo vị trí ưu Việt nhất trong ngành hàng không. Để xem danh sách đầy đủ các điều kiện thiết kế tương lai đó, công ty phải thực hiện đầy đủ xin vui lòng bấm vào đây. Hoàn thành các ứng dụng phải được gửi bởi ngày 29/3. 
màu-sắc-phòng-ngủ-ý-tưởng-sơn-phòng-ngủ-405
Thiết kế phòng khách mới cho Singapore Airlines

Comments