SUPRASTUDIO 2012-2013 ArchDaily 209


Suprastudio Greg Lynn từ UCLA kiến trúc & amp; Đô thị De ngày Vimeo. 
UCLA kiến trúc và thiết kế đô thị, dẫn đầu bởi Greg Lynn, gần đây đã công bố SUPRASTUDIO 2012-2013, một mô hình mới cho kiến trúc giáo dục nâng cao kinh nghiệm học tập của các lãnh đạo tương lai trong thiết kế kiến trúc với một mức độ độc đáo giữa Các chương trình Post-Professional M.Arch. II. Mức độ M.Arch. II khuyến khích thực hành trọng bằng cách nhấn mạnh nghiên cứu ứng dụng. Thời hạn áp dụng là 15 tháng 12 năm 2011. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính thức của họ ở đây. 
gợi-ý-mẫu-ghế-sofa-văng-tân-cổ-điển-cho-phòng
SUPRASTUDIO 2012-2013   ArchDaily

Comments