Mất tích: Kiến trúc Bạn có thấy tôi không? 471

Mất tích: Kiến trúc "bạn đã nhìn thấy tôi? 

Xin vui lòng đăng bài. Và gửi cho tôi một bức ảnh. Người đầu tiên để đăng nó ở kiến trúc xây dựng tại Đại học Yale được một T-shirt. 
Jody {cà phê với một kiến trúc sư}

ảnh từ Lauren Manning photostream trên Flickr (được sử dụng theo giấy phép creative commons)
mùa-thu-tablescape-ý-tưởng-thiết-kế-để-bàn-206
Mất tích: Kiến trúc   Bạn có thấy tôi không?

Comments