Eames: Kiến trúc sư và họa sĩ 467

Eames: Kiến trúc sư và họa sĩ
kiểm tra này trailer cho những gì hứa hẹn sẽ là một tài liệu tuyệt vời trên Eames. Điều này đôi họa sĩ, kiến trúc sư khắc thích hợp của họ vào lịch sử của thiết kế, bắt đầu với các ghế salon nổi tiếng và Đế quốc ottoman, tiếp tục với thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh, kiến trúc và tầm nhìn chiến lược ý tưởng cho các công ty như Westinghouse, Boeing và Polaroid. Đạo diễn bởi Jason Cohn và Bill Jersey, các tài liệu sẽ chạy ở New York tại Trung tâm IFC vào ngày 18 tháng 11, và sẽ có buổi ra mắt phát sóng ngày 19 tháng 12 như một phần của PBS Mỹ Masters series. Narrated James Franco, Eames: các kiến trúc sư và họa sĩ là bộ phim đầu tiên dành cho những thiên tài sáng tạo và công việc của họ. Như trong clip giải thích, "họ đã giới thiệu mọi người nhìn vào thế giới một cách khác nhau." Tận hưởng! 
20-sơn-màu-sắc-có-thể-tăng-gấp-đôi-như-baby-tên
Eames: Kiến trúc sư và họa sĩ

Comments