Cuộc thi thiết kế bao bì vận tải 772

Cuộc thi thiết kế bao bì vận tải
phép của InTech và comeandcheck.it
Comeandcheck.it và InTech Ltd. đã phát hành một cạnh tranh quốc tế cho việc thiết kế giao thông vận tải-bao bì. Mục tiêu của dự án là để tạo ra và thực hiện các khái niệm, esthetical, chức năng và kỹ thuật đầy đủ hoặc sáng tạo bao bì cho vận chuyển một cuốn sách bìa cứng. Cuộc thi được mở cho tất cả các nhà thiết kế đầy đủ-tuổi, nghệ sĩ và kiến trúc sư (cả chuyên gia và sinh viên) với thời hạn đăng ký ngày 30 và nộp hồ sơ vào ngày 23 tháng 1. Giải pháp của bạn phải bảo vệ cuốn sách từ các thiệt hại trong quá trình vận chuyển và cân nặng ít hơn 200g. Để biết thêm chi tiết, truy cập vào trang web đối thủ cạnh tranh ở đây. 
màu-sắc-xấu-nhất-thế-giới-pantone-448-c-254
Cuộc thi thiết kế bao bì vận tải

Comments