CityVision New York cạnh tranh ArchDaily 633

Các đối thủ cạnh tranh cho các New York CityVision
Courtesy of CityVision tạp chí
CityVision tạp chí mới công bố của họ cạnh tranh CityVision New York, mời các kiến trúc sư, nhà thiết kế, sinh viên, nghệ sĩ và sáng tạo để phát triển đô thị và tầm nhìn chiến lược đề xuất với mục đích của kích thích những ý tưởng mới cho thành phố hiện đại. Toàn cầu hóa, mối quan tâm về môi trường, chính trị kinh tế và văn hóa mới, khả năng thích ứng với bối cảnh hiện tại kết hợp với việc sử dụng các ý tưởng rực rỡ, ban đầu các công nghệ và phần mềm mới cho đại diện là một số trong những yếu tố chính cần được thực hiện vào tài khoản để xây dựng đề xuất dự án độc đáo nhất. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 11 tháng 6. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 
jean-paul-gaultier-furniture-roche-bobois-nghiên
CityVision New York cạnh tranh   ArchDaily

Comments