Call for Entries: Norman Foster du lịch giải thưởng 688

Gọi cho các mục: Norman Foster du lịch giải thưởng
phép của RIBA
The RIBA vừa tung ra giải thưởng học bổng đi du lịch Norman Foster 2012, mở cửa cho các học sinh của tất cả các trường công nhận RIBA kiến trúc ở Anh và ở nước ngoài. 
trong khi các điểm đến được lựa chọn của học sinh, đề nghị nghiên cứu phải liên quan đến sự sống còn của thị trấn và thành phố. Kiến trúc trường học có thể gửi một entrant vào các đề án và mỗi cơ sở giáo dục có phương pháp riêng của mình trong việc lựa chọn một học sinh. Các giải thưởng chiến thắng sẽ nhận được một khoản trợ cấp của £6,000 quỹ một chuyến đi nghiên cứu ở nước ngoài và thời hạn cho mục là 26 tháng 3 năm 2012. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 
milo-baughman-thiết-kế-130
Call for Entries: Norman Foster du lịch giải thưởng

Comments