Video: Viện Salk Louis Kahn 212

Video: Viện Salk / Louis Kahn
này ngắn phim bởi Pablo Casals-Aguirre chụp chính thức hoàn thiện và cuộc sống hàng ngày trong kiệt tác kiến trúc Louis Kahn, Viện Salk. Kahn đã được đưa vào hoạt động năm 1959 để thiết kế các thiết bị truyền cảm hứng cho nghiên cứu khoa học. Các cơ sở mang tính biểu tượng đã trở thành một bước ngoặt lịch sử San Diego định vào năm 1991 và tiếp tục để thu hút các ngưỡng mộ hàng ngày từ mọi góc của trái đất. 
Xem chi tiết thông tin, hình ảnh và bản vẽ tại quảng cáo kinh điển: Viện Salk / Louis Kahn. 
hoa-lụa
Video: Viện Salk   Louis Kahn

Comments