Video: Phỏng vấn với Sou Fujimoto 299

Video: Các cuộc phỏng vấn với Sou Fujimoto
Studio chuối TV có cơ hội để ngồi xuống với các kiến trúc sư dựa trên Tokyo Sou Fujimoto. Ông đã thảo luận hiện nay hoạt động bên trong của văn phòng của ông và làm nổi bật sự tham gia của ông với giảng dạy ở các nước khác, mô tả nó như là một "kinh nghiệm quý giá". Tầm quan trọng của việc học từ các nền văn hóa và sinh viên khác nhau có ảnh hưởng tích cực của mình tham gia càng mở rộng với một loạt các dự án quốc tế. Ông mô tả kiến trúc như là một quá trình"bệnh nhân" và tin rằng giáo dục kiến trúc nên dạy cho học sinh là nghề thú vị như thế nào. 
bạn có muốn xem chi tiết? Xem ArchDaily cuộc phỏng vấn với Sou Fujimoto và một số dự án nổi bật của mình ở đây. 
christian-louboutin-aswân-trang-chủ-117
Video: Phỏng vấn với Sou Fujimoto

Comments