Video: Olympic Velodrome ArchDaily 301

Yêu thích nóng nhất hàng năm 16 RIBA Stirling giải của kiến trúc sư Hopkins 2012 Olympic Velodrome là một cấu trúc hypebolic với một ấn tượng đôi-cong, siêu nhẹ mái bao phủ ở red cedar wood và cảm hứng của các bài hát chủng tộc. Bên cạnh thẩm Mỹ cân nhắc, Velodrome được xây dựng với các chăm sóc tối ưu cho sinh thái bền vững. Crane.TV cuộc trò chuyện với kỹ sư Andrew Weir tại cuộc thám hiểm kỹ thuật và Klaus Bode tại BDSP để nghe về cách họ tạo ra một cấu trúc hoàn chỉnh nhất của Olympic Park. 
thiết-kế-hiện-đại-trang-chủ-xe-đạp-trong-thiết
Video: Olympic Velodrome   ArchDaily

Comments