Video: David Chipperfield thảo luận về dự án Đức 927

Video: David Chipperfield Discusses Đức dự án
kiến trúc sư người Anh David Chipperfield gần đây đã cho một cuộc phỏng vấn với Crane.tv thảo luận về triết lý kiến trúc và ái lực cho nền văn hóa Đức của mình. Ông mở rộng tiếp cận của ông với kiến trúc và chạm vào công việc của mình cho tái Neues Museum tại Berlin, đã hoàn thành. Hãy chắc chắn để kiểm tra một số của mình khác tại công trình bao gồm; Phòng trưng bày nghệ thuật Hepworth Wakefield ở Wakefield, Anh, Turner Contemporary – một địa điểm nghệ thuật thị giác tại Margate, Anh, America's Cup xây dựng tại Valencia, Tây Ban Nha và thư viện công cộng Trung tâm ở Des Moines, Iowa. 
tài liệu tham khảo: www.crane.tv, architecturalvideos.blogspot.com
lợi-ích-sức-khỏe-của-cây-trong-nhà-462
Video: David Chipperfield thảo luận về dự án Đức

Comments