Quảng cáo vòng lên: Giáo dục phần IX 213

Lưu hình ảnh này! 

+ 5
trở lại trong năm 2009, chúng tôi xuất bản nhiều các dự án giáo dục tuyệt vời. Giống như các FDE trường công ở Sao Paulo, hoặc Erick van Egeraat InHolland đại học. Có lẽ bạn sẽ như thế này học nông thôn tại Eidsvoll, Na Uy. Hoặc University of La Verne được thiết kế bởi kiến trúc sư Goodale Gonzalez. Cuối cùng nhưng không kém, các dự án lớn để biến đổi của Tulane 100.000 foot vuông, rigidly compartmentalized, kém hiệu quả này, Máy móc lạnh hội sinh viên thành một trung tâm mới năng động cho cuộc sống đại học. 
hướng-dẫn-các-bước-thiết-kế-và-trang-trí-nên-phòng
Quảng cáo vòng lên: Giáo dục phần IX

Comments