Kỹ thuật số kết nối thông minh nhà ArchDaily 609

Kỹ thuật số kết nối thông minh nhà
Openarch
một trong những khía cạnh thú vị nhất của ngôi nhà thông minh là video tích hợp hệ thống cảm biến và máy ảnh để hiển thị các thông tin khác nhau, từ điều kiện thời tiết bên ngoài để lập bản đồ Những người theo Twitter vào bất kỳ bề mặt trong nhà. Họ thậm chí đã phát minh ra riêng của họ hệ điều hành được gọi là mất OS (hệ điều hành trong nước) tạo điều kiện cho việc trao đổi các số tiền to lớn của thông tin chảy qua các không gian khác nhau. Ngôi nhà thông minh được hình thành như là chất xúc tác cho một tầm nhìn lớn hơn nhiều của một thành phố thông minh, nơi trao đổi và tương tác của các thông tin dòng chảy liên tục. 
sothebys-showhouse-thiết-kế-nội-thất-sothebys
Kỹ thuật số kết nối thông minh nhà   ArchDaily

Comments