Giveaway: Giành chiến thắng một bản sao đã ký của " Cebra tập tin 02 " 713

Giveaway: Giành chiến thắng một bản sao đã ký của "Cebra tập tin 02"
bạn bè của chúng tôi từ Cebra đã cho chúng tôi hai ký bản sao của cuốn sách của họ 'Cebra tập tin 02' đối với chúng tôi để tổ chức một giveaway nhỏ giữa các độc giả của chúng tôi! Tất cả bạn cần làm là cho chúng tôi biết đó là dự án 3 yêu thích của bạn từ Cebra (kiểm tra xem chúng tất cả ở đây) và một lời giải thích nhỏ về lý do tại sao làm bạn như họ. 
trong số tất cả các ý kiến, chúng tôi sẽ cung cấp cho 2 ký bản sao của cuốn sách. Bạn có cho đến ngày 9 tháng 1 để lại cho chúng tôi bình luận của bạn. Một điều nữa: kết nối trong Twitter và tham gia với chúng tôi trong Facebook để tăng cơ hội của bạn! Chúc may mắn! 
làm-thế-nào-màu-sắc-ảnh-hưởng-đến-tâm-trạng-màu
Giveaway: Giành chiến thắng một bản sao đã ký của

Comments