Cập Nhật: Hàng Châu Gateway tháp kiến trúc sư JDS 730

Cập Nhật: Hàng Châu Gateway tháp / kiến trúc sư JDS
trở lại trong tháng sáu, chúng tôi chia sẻ JDS' chiến thắng dự án hỗn hợp sử dụng cho hàng Châu, Trung Quốc. Hình thành như là liên kết biểu tượng ngòi hai phần nổi bật của thành phố, dự án hàng Châu H là một thử nghiệm động chính thức diễn đạt. Khối lượng tầng mở các kết nối cho người đi bộ tại mặt đất, và hỗ trợ một phong cảnh rộng rãi rằng chức năng như một lưu giữ nước mưa trên mái nhà cấp. Các công ty nhỏ đã chỉ nhận được giấy phép cần thiết xây dựng và sẽ bắt đầu xây dựng vào tháng 3 năm 2012. Chúng tôi sẽ giữ cho bạn được bảo hiểm về sự tiến bộ của tòa nhà, và chắc chắn để xem chúng tôi bảo hiểm trước đây của đề xuất cạnh tranh giành chiến thắng ở đây. 
kệ tivi
Cập Nhật: Hàng Châu Gateway tháp   kiến trúc sư JDS

Comments