Video: Trụ sở chính ngân hàng Rothschild OMA 495

Video: Trụ sở chính ngân hàng Rothschild / OMA
Rem Koolhaas và Ellen van Loon thảo luận về thiết kế của trụ sở ngân hàng Rothschild ở London. Xem các ngân hàng như là một "hệ thống động lực", công việc chính là để tạo ra một "luôn luôn hiệu quả và luôn dễ chịu" máy sẽ chứa tất cả nhân viên của ngân hàng London và đoàn tụ của nó kết nối với các thành phố, bao gồm cả St. Stephen Walbrook. OMA của thiết kế cho các tòa án New là lặp thứ tư của NM Rothschild & amp; Người con trai trụ sở, tất cả đều đã được xây dựng trên con hẻm dày đặc và hẹp thời Trung cổ của St Swithin's Lane. 
phim được tạo ra bởi Miguel Santa Clara. 
tài liệu tham khảo: BD, OMA
làm-thế-nào-màu-sắc-ảnh-hưởng-đến-tâm-trạng-màu
Video: Trụ sở chính ngân hàng Rothschild   OMA

Comments